Over deze test

Drinktest.nl is ontwikkeld om mensen die alcohol drinken te voorzien van informatie en advies. De adviezen worden op basis van de antwoorden die op de vragenlijst gegeven worden met een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma geformuleerd.

De adviezen zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Zij zijn geschreven door deskundigen op het gebied van alcoholpreventie en hulpverlening. De test is anoniem. Voor onderzoek naar het effect van drinktest.nl kunnen gegevens op groepsniveau verzameld worden. Gegevens zijn echter nooit te herleiden tot een bepaald persoon.

Het auteursrecht van de test berust bij Trimbos-instituut, Postbus 725, 3500 AS Utrecht. Drinktest.nl werd ontwikkeld door het NIGZ.

Terug