Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen.

De site drinktest.nl werd in 2002 ontwikkeld als onderdeel van de campagne "DRANK maakt meer kapot dan je lief is" door het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). Sinds 1 januari 2008 is het Trimbos-instituut er verantwoordelijk voor. 

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Telefoon 030-2971100
info@trimbos.nl

Terug